Wega Group

.fi

Wegas - Kaasutankkausasemat

Yhteistyö­kampanja­kortin käyttöehdot

1. Tausta ja tarkoitus

Wega Fuels Oy, (Y-tunnus: 2545596-8, jäljempänä Wega) avaa Joensuuhun liikennebiokaasun tankkausaseman. Wega yhteistyökumppaneineen tarjoaa asiakkaille ilmaista kaasua, kun asiakas tilaa tai konvertoi autonsa Wegan yhteistyökumppanin kautta kampanjan voimassaoloaikana.

1.1 Kampanjan voimassaoloaika

Yhteistyökampanja on voimassa kuusi (6) kuukautta aloituksesta, välillä 3.10.2022 – 31.03.2023. Tilaus autolle tai konversiolle on tehtävä tällä aikavälillä Wegan yhteistyökumppanilta.

Kampanjakortti aktivoituu ja katsotaan vastaanotetuksi sinä päivämääränä, jonka kampanjan puitteissa sovittu yhteistyökumppani ilmoittaa Wegalle auton luovutuspäivämääräksi. Kortti on voimassa 12 kk aktivointipäivämäärästä. Wega ei ole velvollinen myöntämään kortille lisäaikaa, vaikka kortille ladattua kaasua ei olisikaan käytetty viimeiseen voimassaolopäivään mennessä.

2. Yhteistyön ja markkinointikampanjan yleiskuvaus

Markkinointikampanjassa Wega tarjoaa kaasukäyttöistä henkilöautoa kumppaniyrityksestä hankkivalle asiakkaalle ilmaista liikennebiokaasua Joensuun liikennejakeluasemalta rajatun määrän, joka on tankattavissa määräajan sisällä. Kumppaniyritykset löytyvät Wegan nettisivuilta.

2.1 Kampanjankortti ja -edut

Kampanjaan osallistuvat asiakkaat saavat kampanjan puitteissa ostetun tai konvertoidun auton Wegalta lahjakortin, joka pitää sisällään kampanjan puitteissa määrätyn määrän kaasua.

Kaasua jaetaan seuraavalla tavalla:

  • yhden (1) kuukauden sisällä kampanjan aloituksesta tilaukseen laitettu auto/konversio oikeuttaa asiakkaan saamaan 600 kg ilmaista kaasua. Osakampanja on voimassa yhden kuukauden ja vastaa noin 10 kuukauden ilmaisia kaasuja.
  • kahden (2) kuukauden kuluttua kampanjan aloituksesta tilaukseen laitettu auto/konversio oikeuttaa asiakkaan saamaan 400 kg ilmaista kaasua. Osakampanja on voimassa kaksi kuukautta ja vastaa arvoltaan 6 kuukauden ilmaisia kaasuja.
  • kolmen (3) kuukauden kuluttua kampanjan aloituksesta tilaukseen laitettu auto/konversio oikeuttaa asiakkaan saamaan 200 kg ilmaista kaasua. Osakampanja on voimassa kolme kuukautta ja vastaa noin 3 kuukauden ilmaisia kaasuja.
    Laskelma on laskettu esimerkkiajoneuvolle, jolla on ajoa vuodessa noin 20 000 km.

 3. Kampanjan ehdot

Kampanjaan voi osallistua vain hankkimalla kaasuauton tai teettämällä autoonsa kaasukonversion Wegan nimeämissä kumppaniliikkeissä. Mikäli kampanjan mukaisen kaasuauton osto tai konversio perutaan tai ei voida suorittaa mistä tahansa syystä tai kenen tahansa toimesta, myös oikeus Wegan myöntämään lahjakorttiin raukeaa. Kampanjaa koskevat kaikki yhteistyökumppaneiden tarjoamat kaasuajoneuvomallit. Kampanjaetu oikeuttaa tankkaukseen vain Wegan Joensuun liikennejakeluasemalta.

Kampanjaan sidottu kampanjakortti on henkilö- sekä autokohtainen, eikä etua voi siirtää toiselle henkilölle tai toiseen ajoneuvoon. Mahdollisten väärinkäytösten varalta Wega voi seurata tankkaustapahtumia ja pidättää oikeuden laskuttaa asiakasta tai perua kortin voimassaolon. Saadakseen kortin asiakkaan tulee allekirjoittaa nämä ehdot tilauksen yhteydessä. Kortilla olevaa arvoa ei voi vaihtaa rahaksi. Kortille on ladattua arvoa aseman avauksen yhteydessä voimassa olevalla kilohinnalla, joka vastaa kampanjassa mainittuja kilomääriä, mutta Wega pidättää oikeuden muuttaa biokaasun tankkausaseman kaasun kilohintoja kampanjan aikana. Asiakas pystyy seuraamaan ilmaisen kaasun määrää tankkaustapahtumien jälkeen tulostuvasta kuitista.

Wega ei vastaa kortista, eikä ole velvollinen korvaamaan kadonnutta tai varastettua korttia tai kortin väärinkäytöksistä aiheutuvia kuluja. Vaurioituneita kortteja voidaan perustellusti vaihtaa toimiviin, mikäli vaurioitunut kortti lähetetään Wegalle. Tällöin vanhan kortin käyttämätön saldo siirretään uudelle kortille. Wega ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle koituvia kustannuksia esimerkiksi tankkausaseman huoltokatkoista, tankatessa aiheutuvista ongelmatilanteista, kortin katoamisesta tai vaurioitumisesta tai mistään muista muutoksista tai häiriötilanteista. Wega pidättää oikeuden jakaa asemalla maakaasua biokaasun saatavuuden mahdollisesti heikentyessä Wegasta riippumattomista syistä.

3.1 Sovellettava lainsäädäntö

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

4. Tietosuoja

Kaikkia Korttiisi liittyviä antamiasi henkilötietoja käsitellään Wegan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Asiakkaalla on tietosuojalausunnossa kerrotut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet ja siten esimerkiksi oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa.

Asiakas sitoutuu allekirjoituksellaan sekä kortin vastaanottamalla kortin ehtoihin.