Wega Group

.fi

Wegas - Kaasutankkausasemat

Tietosuoja­seloste

Asiakas-, myynti- ja markkinointirekisteri

EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) informointivelvoitteen edellyttämät tiedot.

1. Rekisterinpitäjä

Wega Group Oy (2497816-9)
Wega Fuels Oy (2545596-8)

Miestentie 7, 02150 Espoo
Puhelin: 050 430 9641

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anu Lukkarinen, toimistopäällikkö
S-posti: etunimi.sukunimi@wega.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakas-, myynti- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoituksena on Wega Group Oy:n ja Wega Fuels Oy:n asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteystietojen käsittely. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhteystietojen kerääminen yhteydenottoa varten koskien asiakasyhteydenpitoa sekä palveluiden myyntiä ja markkinointia.

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, suostumukseen tai oikeutettuun etuun.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteristä poistetaan tiedot, kun ne eivät enää ole tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään viiden vuoden kuluttua yhteydenottoon liittyvän tarpeen päättymisestä.

Rekisteriä käytetään myös markkinaraporttien lähettämiseen. Rekisteröity voi peruuttaa markkinaraporttien vastaanottamisen, mutta peruuttaminen ei poista rekisteröidyn tietoja asiakas-, myynti- ja markkinointirekisteristä.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri pitää sisällään seuraavat tiedot:

  • nimi
  • sähköposti
  • titteli ja rooli yrityksessä
  • yritys
  • y-tunnus
  • puhelinnumero

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoa rekisteröidyltä itseltään, sopimuksessa tai muun tiedustelun yhteydessä asiakkuuden hoitamiseksi.

Tietoja voidaan kerätä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä julkisista lähteistä tai henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä.

8. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Kaikkia keräämiämme henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään tunnistautumiseen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan yhtiön palveluksessa oleville henkilöille. Yhtiön työntekijöillä on oikeus päästä rekisterin tietoihin vain silloin, kun heidän työtehtävänsä sitä vaatii.

10. Rekisteröidyn tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada niistä jäljennös.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että yhtiö rekisterinpitäjänä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteelliset henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat vanhentuneet tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistä, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Kaikkien tässä tarkoitettujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn on oltava yhteydessä kirjallisesti rekisteristä vastaavaan henkilöön.